Deputātu kandidātu saraksts

Andris Čuda

SIA Jūrmalas Mežaparki, prokūrists

Rolands Parasigs-Parasiņš

Jūrmalas pilsētas dome, domes deputāts

Inga Kondrāte

AS SEB banka, privātpersonu darījumu vadītāja

Jānis Asars

SIA Tet UI-Saskarņu dizaineris / UX-Lietotāju pieredzes dizaineris

Edmunds Zonbergs

AS “A.C.B.” projektu vadītājs

Bruno Libauers

Individuālāis uzņēmējs, uzņēmējs

Daniels Balodis

Nacionālās Apvienības jauniešu organizācija “Jaunieši Latvijai” valdes loceklis

Elīza Aleksandra Grenenberga-Grīnberga

Pumpuru vidusskola, skolniece

Zigmunds Bekmanis

SIA „Latvijas mediji” žurnālists

Programma

Nacionālā apvienība ir vērtībās balstīta organizācija, kas apvieno pieredzi un jaunības degsmi, ideālismu un prasmi sadarboties. Latviju un Jūrmalu gribam redzēt latvisku, augošu, sakoptu un izglītotu. Jūrmala ir savstarpēji saplūstošu apkaimju pilsēta, kur katrai apkaimei ir savs šarms un nepieciešamības, tādēļ to attīstību veicināsim godīgi, profesionāli un ar cieņu pret iedzīvotājiem.

Turpmākajiem četriem gadiem mūsu komanda izvirzījusi šādus uzdevumus:

Drošība un sociālais atbalsts

Jūrmalniekiem jābūt drošiem par savu mājokli, tādēļ nekustamā īpašuma nodokļa samērība ir mūsu prioritāte. Noteiksim zemāko likmi 0,2% par zemi un ēkām, tādā veidā garantējot zemāko iespējamo nodokļa bāzi, un papildus piešķirsim atvieglojumus Jūrmalas iedzīvotājiem.
Nodrošināsim veselīga dzīvesveida iespējas un palielināsim atbalstu Jūrmalas senioriem zāļu iegādei līdz 200 eiro.
Nodrošināsim ērtu bezmaksas sabiedrisko transportu jūrmalniekiem.
Izveidosim atbalsta programmu ūdens, kanalizācijas un optiskā interneta pieslēgumiem mājokļos.
Izskaudīsim nelegālās atkarību veicinošo vielu izplatīšanas vietas.
Jūrmalnieku un pilsētas viesu drošībai realizēsim tiešsaistes videonovērošanas un reaģēšanas infrastruktūru pašvaldības policijā.
Nodrošināsim ielu apgaismojuma tīkla paplašināšanu un modernizēšanu.
Veidosim izgaismotas un drošas gājēju pārejas, ātruma ierobežojošu infrastruktūru dzīvojamajās zonās.

Izglītība

Pašvaldības dibinātajās mācību iestādēs apmācības īstenosim tikai latviešu valodā.
Katram mazajam jūrmalniekam nodrošināsim vietu kādā no pilsētas bērnudārziem.
Skolēniem un pedagogiem visās skolās klātienes mācību laikā nodrošināsim pilnvērtīgas bezmaksas ēdienreizes.
Izveidosim drošu veloceliņu tīklu nokļūšanai uz mācību iestādēm, paplašināsim velonovietnes pie skolām.
Turpināsim sākumskolas mācību procesa pilnveidi, kas iemācītu bērniem mācīties. Īstenosim mācību un izziņas procesu visas dienas garumā.
Vidusskolas izglītība ir izvēles, tādēļ radīsim tādu mācību iestādi, kurā gribēs mācīties bērni no visas Latvijas, lai iegūtu labāko izglītību valstī.
Attālināto mācību procesu piedāvāsim kā alternatīvu izglītības apguves formu.
Skolu āra sporta laukumus atjaunosim un dosim iespēju tos publiski lietot ārpus mācību laika.
Visās skolās ieviesīsim obligāto peldētapmācību.
Sporta skolas programmā iekļausim papildu sporta veidus: alpīnismu, airēšanu un orientēšanos.
Atbalstīsim Jaunsardzes, Jūrmalas jūras skautu un gaidu darbības pilnveidošanu.
Ieviesīsim jauniešu asistentu programmu glābējiem.

Kultūra

Jūrmalas unikalitātes saglabāšanai radīsim ekspertu izstrādātas vadlīnijas arhitektūras stilistikā, pilsētplānošanā un vizuālajos noformējumos.
Atbalstīsim apkaimes kultūras un svinamo dienu pasākumu rīkošanā, nostiprinot lokālpatriotismu un latviskas kultūrvides tradīcijas.
Uzlabosim mēģinājumu iespējas radošajiem kolektīviem un atbalstīsim koncertdarbību pilsētā, valstī un ārzemēs.
Ieviesīsim ikgadēju Baltijas jūras valstu populārās mūzikas festivālu.
Veiksim remontus un uzlabosim materiāltehnisko bāzi muzejos un bibliotēkās.
Uzbūvēsim jaunu multifunkcionālu namu konferencēm un citiem pasākumiem Pils laukumā 1.
Atgriezīsim Majoru muižu kultūras apritē un izveidosim ap to atpūtas zonu apkārtnes iedzīvotājiem un pilsētas viesiem.
Atbalstīsim nacionālo kultūras biedrību darbu un tradicionālās reliģiskās konfesijas.

Pilsētvide

Par prioritāti izvirzīsim ietvju atjaunošanu, grantēto ielu asfaltēšanas programmu un drošas veloinfrastruktūras izveidi visā pilsētā.
Panāksim drošu dzelzceļa šķērsojumu izveidi visā pilsētas garumā.
Atjaunosim Zilā karoga pludmales statusu Jūrmalā.
Slokā izveidosim Lielupes promenādi.
Kūdrā nodrošināsim ērtu sabiedrisko transportu un attīstīsim senioriem iznomājamus mazdārziņus.
Uzsāksim kāpu zonas aizsardzību – pasākumu kopumu patvaļīgu darbību ierobežošanai, biotopu saglabāšanai un nelegālu darbību novēršanai.
Ierīkosim peldvietas, atpūtas vietas un laivu nolaišanas vietas Slokā, Krastciemā, Valteros un Druvciemā.

Attīstība

Jūrmalai ir jākļūst par iecienītu kūrortu ar plašu medicīnas tūrisma un rehabilitācijas piedāvājumu. Īstenosim Ķemeru tūrisma veicināšanas programmu parka, zinību centra un veselības veicināšanas popularizēšanai.
Organizēsim latviskās kultūras pasākumus, kas būs tūristu piesaistes elements.
Veidosim Jūrmalas digitālo tēlu, kas būs ne vien informācijas iegūšanai, bet arī kā ceļošanas alternatīva.

Kontakti!

Nosūti mums ziņu!

Mediju jautājumos sazināties: L.Melkina@gmail.com

Iesūti ieteikumu savam novadam!