Deputātu kandidātu saraksts

Druvis Tomsons

SIA “R UN R PLUS” valdes priekšsēdētājs

Ilze Līviņa

Alūksnes novada vidusskola, direktore

Ziedīte Aigare

SIA “Saimniecība Nākotne” valdes locekle

Arnis Bērziņš

SIA “ABIO” biznesa attīstības vadītājs

Kaspars Palms

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MARITEC” valdes loceklis

Juris Ģērmanis

Alūksnes novada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PAMATI” valdes priekšsēdētājs

Pauls Lielmanis

Valsts vides dienests, vecākais eksperts

Mareks Stafeckis

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CEWOOD”, darba aizsardzības speciālists

Intars Berkulis

SIA “ABIO” valdes priekšsēdētājs

Programma

Alūksnes novada iedzīvotāji!

Mūsu tautas pamatvērtības vienmēr ir sakņojušās stipros Latvijas novados. Nacionālā apvienība piedāvā enerģisku komandu, kas redz, ko un kā vajag mainīt, un ir apņēmības pilna strādāt savam novadam, savai zemei, savai Latvijai! Dzīvojot un strādājot Alūksnes novadā, ar svaigu skatu no iedzīvotāju pozīcijām mēs secinām, ka ne viss notiekošais apmierina mūs un lielu daļu novada iedzīvotāju.

Mūsu prioritātes: ikviens Alūksnes novada iedzīvotājs ir vērtība, un ir svarīgi viņu saklausīt. Jācenšas apturēt iedzīvotāju skaita samazināšanos un panākt dzīves līmeņa paaugstināšanos ikkatram.

Vērtības: Cilvēki, darbavietas, ģimene, veselība. Mēs esam par godīgu un saprotamu novada pārvaldību – pretimnākošu, korektu komunikāciju atbilstoši izvirzītajām prioritātēm, mērķiem un iedzīvotāju interesēm.

Esam izvirzījuši šādus uzdevumus turpmākajiem gadiem:

PĀRVALDE, SABIEDRĪBA
Īstenosim racionālu, pamatotu un caurspīdīgu pašvaldības budžeta plānošanu un skaidrošanu, jo ikviena pašvaldības lēmuma pamatā ir jābūt novada iedzīvotāju ieguvumam.

Lai to sasniegtu:
• pilnveidosim pārvaldes modeli, lai darba principi būtu balstīti sapratnē, koleģialitātē, profesionalitātē, nevis pārmetumos un cenzūrā;
• nepieļausim pagastu pārvalžu apvienošanu optimizācijas nolūkos, vietvaru un pagastos pieejamo pakalpojumu izzušanu un koncentrēšanos pilsētā;
• nodrošināsim godīgu konkursu norisi pašvaldības pasūtījumiem un vakancēm;
• izvērtēsim sagatavošanas stadijā esošo pašvaldības projektu lietderību;
• pārraudzīsim pašvaldībai piederošo kapitālsabiedrību darbību;
• veicināsim cilvēku apvienošanos interešu biedrībās labākas sadarbības un rezultātu sasniegšanai;
• nepieļausim varas koncentrāciju kāda atsevišķa politiska spēka, personas vai interešu grupējuma rokās.

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, SPORTS
• Uzbūvēsim optimālu multifunkcionālu sporta halli.
• Iestāsimies, lai Alūksnes novadā būtu peldbaseins un bērnu peldētapmācības iespējas.
• Veicināsim moderno tehnoloģiju ieviešanu izglītības iestādēs.
• Atbalstīsim izglītības iestāžu arodbiedrību pirmorganizāciju darbību.
• Veicināsim koplīgumu noslēgšanu izglītības iestādēs un ģenerālvienošanās noslēgšanu novada līmenī.
• Izmantosim kultūras mantojuma potenciālu radošā tūrisma attīstīšanai.
• Atbalstīsim amatiermākslas kolektīvu darbību pagastos un pilsētā.
• Atbalstīsim Zemessardzi, Jaunsardzi, Mazpulku kustību.

UZŅĒMĒJDARBĪBA
• Atbalstīsim uzņēmumus, kas rada jaunas darba vietas, ar savu vai dažādu projektu finansējumu.
• Izmantosim Alūksnes ezeru kā unikālu dabas resursu, „magnētu” straujākai tūrisma nozares attīstībai un plašākām iespējām vietējiem iedzīvotājiem. • Attīstīsim visu sezonu tūrismu, t. sk. rehabilitācijas tūrismu.
• Ieviesīsim zīmolu “Ražots Alūksnes novadā”.

SOCIĀLĀ APRŪPE, MEDICĪNA
• Turpināsim iestāties par neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu apjoma saglabāšanu Alūksnes slimnīcā.
• Atbalstīsim veselību veicinošus projektus un pasākumus.
• Pilnveidosim sociālā atbalsta sistēmu, īpaši ģimenēm ar bērniem, pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
• Rūpēsimies, lai jaunā daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra sniegums būtu vērtīgs un cilvēkus atbalstošs.
• Veicināsim senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu.
• Atbalstīsim bezmaksas pilsētas sabiedrisko transportu iedzīvotājiem no 70 gadu vecuma un Alūksnes novada skolēniem.

VIDE, INFRASTRUKTŪRA
• Pieprasīsim no atkritumu apsaimniekotājiem ieviest modernākas atkritumu savākšanas iespējas daudzdzīvokļu namu rajonos.
• Strādāsim, lai ceļa posma Alūksne-Liepna sakārtošana no 20 gadus ilga solījuma kļūtu par realitāti.
• Rūpēsimies par novada zemes ceļu seguma un pilsētas ielu kvalitātes uzlabošanu, pakāpenisku visu ielu asfaltēšanu.

Mēs apzināmies, ka visus darāmos darbus nevar ierakstīt tik īsā programmā. Jauni apstākļi, iedzīvotāju vajadzības un pieejamie resursi var viest papildinājumus vai izmaiņas, bet vienmēr būsim uzticīgi savām prioritātēm un vērtībām. Aicinām pagastu un pilsētas iedzīvotājus darboties kopā. Apzināties, ka visi esam viens vesels kopums un nevaram viens bez otra pastāvēt un ka paši esam tie, kuri turpinās veidot un kopt mūsu īpašās Malēniešu tradīcijas.

Kontakti!

Nosūti mums ziņu!

Mediju jautājumos sazināties: L.Melkina@gmail.com

Iesūti ieteikumu savam novadam!