Deputātu kandidātu saraksts

Aivars Okmanis

Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Arnolds Jātnieks

Bauskas novada domes priekšsēdētājs

Aivars Mačeks

Iecavas novada domes priekšsēdētājs

Dainis Rijkuris

Uzņēmējdarbības vadības konsultants, Vecumnieku novada domes deputāts

Raitis Ābelnieks

Bauskas muzeja vecākais speciālists, Bauskas novada domes deputāts

Mārtiņš Mediņš

Z/S “Silavēji” īpašnieks, Vecumnieku novada domes deputāts

Uldis Kolužs

Uzņēmējs, Bauskas novada domes deputāts

Juris Krievs

Pensionārs, Iecavas novada domes deputāts

Līga Jankova

Latvijas Lauksaimniecības universitātes docente

Programma

Cienījamie Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku iedzīvotāji!

Izglītota, nodrošināta un laimīga sabiedrība latviskā un sakoptā vidē, kurā droši par šodienu un nākotni jūtas ģimenes ar bērniem, seniori un visi pārējie – tādu vēlamies ieraudzīt Bauskas novadu. Plašie un leknie Zemgales līdzenumi, starptautiskā transporta artērija, spožs kultūrvēsturiskais mantojums – Nacionālā apvienība saredz Bauskas novada iespējas un izdevības, un esam gatavi tās iedzīvināt, nodrošinot godīgu, atklātu un profesionālu novada pārvaldību.

Rūpes par bērniem un senioriem

Mēs gribam, lai visā Bauskas novadā būtu dzirdami laimīgu bērnu smiekli. Ģimenes ar bērniem ir Nacionālās apvienības prioritāte gan valsts, gan pašvaldību līmenī. Savukārt rūpes par senioriem – godpilns pienākums. Sociālo pabalstu sistēmu pilnveidosim, īpaši ņemot vērā šo iedzīvotāju, kā arī maznodrošināto vajadzības. Atbalsts ir ne tikai nauda, tāpēc izveidosim “atelpas brīža” pakalpojumu jaunajām ģimenēm un aprūpējamo personu tuviniekiem. Bērnu labklājībai nodrošināsim ne vien labiekārtotus rotaļu laukumus un modernizētas izglītības iestādes, bet arī brīvpusdienas visiem novada mācību iestāžu audzēkņiem. Visu vispārizglītojošo skolu audzēkņiem piedāvāsim peldētapmācību un regulāru peldbaseinu apmeklējumu. Veicināsim mācību sekmes, labākos skolēnus atbalstot ar stipendijām un prēmijām par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos un sacensībās.

Sakārtota dzīves telpa

Novada attīstībai būtiska ir infrastruktūras sakārtošana. Lai cilvēkiem būtu, kur dzīvot, paplašināsim un atjaunosim pašvaldības dzīvojamo fondu. Lai šī dzīvošana būtu ekonomiski izdevīga un videi draudzīga, ar atbalsta programmām veicināsim ēku energoefektivitāti. Panāksim komunālo pakalpojumu pieejamību visās novada apdzīvotajās vietās. Nodrošināsim atkritumu šķirošanu. Remontējot ceļus un ielas, izbūvēsim un attīstīsim arī veloceliņu tīklu. Rūpēs par pilsētu atslogošanu no tranzīta transporta, par prioritāti izvirzīsim ātrāku apvedceļu izbūvi Bauskai un Iecavai.

Bagātam novadam

Novads sākas ar cilvēkiem, un Bauskas pusei ir veicies. Lai veicinātu mūsu sadarbību, izveidosim atbalsta programmu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas radījuši jaunas darbavietas, labiekārtojuši publisko vidi vai atjaunojuši ēkas ar kultūrvēsturisku nozīmi. Finansiāli atbalstīsim jaunos uzņēmējus un sociālo uzņēmējdarbību, kā arī piesaistīsim investorus Bauskas industriālajam parkam. Lai dotu mūsu cilvēkiem jaunu sparu, veicināsim mūžizglītības pasākumus un interešu izglītību, kā arī atbalstīsim nevalstisko organizāciju aktivitātes.

Vesela miesa un gars

Bauskas novads tradicionāli bijusi vieta, kur plaukt kultūrai visdaudzveidīgākajās tās izpausmēs. Ar dažādiem mūzikas un mākslas festivāliem stiprināsim mūsu novada ļaužu garu un pašapziņu, kā arī veicināsim tūrismu. Veselā miesā vesels gars – tāpēc veicināsim aktīvu dzīvesveidu un atbalstīsim mūsu sportistus. Veselība ir viena no būtiskākajām ikdienas vērtībām, tāpēc rūpīgi pievērsīsimies veselības aprūpes uzlabošanai, dažādojot medicīnisko pakalpojumu pieejamību un ar stipendijām piesaistot jaunos mediķus.

Latvietības stiprināšana

Nacionālā apvienība ir vienīgā partija, kuras mērķis ir stiprināt latvisko dzīvesziņu. Finansēsim kultūras pasākumus un amatiermākslas kolektīvus, kas veicina latviešu tautas kultūrvides saglabāšanu un attīstību, tā arī stiprinot katra pagasta lokālo identitāti. Mums ir, ar ko lepoties, tāpēc veicināsim amatierkolektīvu piedalīšanos Latvijas un starptautiskos pasākumos. Skolās ieviesīsim novada mācību, kā arī atbalstīsim jauniešu dalību patriotiskās organizācijās.

Strādāsim kopā

Bauskas novads sākas no mums pašiem. Līdz ar to likumsakarīgi, ka novada domei jābūt atvērtai un katram iedzīvotājam pieejamai. Veiksmīga novada pārvalde iespējama, tikai uzklausot iedzīvotājus, tāpēc regulāri rīkosim klātienes tikšanās, lai pilnīgāk izprastu katra vēlmes un nepieciešamības. Un, lai vajadzības tiktu sadzirdētas vienlīdz labi visā novadā, Bauskā atjaunosim pilsētas pārvaldi.

STRĀDĀSIM SPĒCĪGAM BAUSKAS NOVADAM

Kontakti!

Nosūti mums ziņu!

Mediju jautājumos sazināties: L.Melkina@gmail.com

Iesūti ieteikumu savam novadam!