Deputātu kandidātu saraksts

Ērika Teirumnieka

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija Inženieru fakultātes dekāne, lektore

Māris Igavens

Individuālais komersants Upeslāči, Medus Foļvarka.

Oskars Babris

SIA “Best partnership” Valdes loceklis

Marija Dubicka

Biedrība „Zaļais meridiāns” Valdes locekle

Indra Šarkovska

SIA “UNKO R” Valdes locekle

Gundega Rancāne

Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola Direktore

Terese Korsaka

Varakļānu novada pašvaldība Varakļānu Novada muzeja vadītāja

Jolanta Smane

Valsts vides dienests Vecākais eksperts

Inga Minusova

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests Latgales RC Rēzeknes BAC Maltas NMPP-vecākais ārsta palīgs

Programma

TAVA BALSS TAVĀ NOVADĀ!

Mūsu vērtības novada izaugsmei ir stipras ģimenes, attīstīta uzņēmējdarbība, atbildība par pieņemtajiem lēmumiem, profesionalitāte un darbs. Mūsu mērķis – virzīt savu novadu uz izaugsmi un attīstību, pārņemot apvienoto novadu labo praksi un saglabājot pašnoteikšanās iespējas, celt novada ģimeņu labklājību, latgalisko identitāti, kopjot savu valodu, tradīcijas un vidi.

BĒRNIEM

Nodrošināsim novada pirmsskolas izglītības iestāžu sekmīgu darbību un uzturēšanu.

Veidosim piedāvājumu jaunu ģimeņu piesaistei dzīvošanai lauku teritorijās.

Nodrošināsim transportu sporta aktivitāšu un interešu izglītības apmeklēšanai, kas nav pieejamas pagastos.

Izveidosim jauniešu brīvprātīgā darba sistēmu līdz 2023.g.

IZGLĪTĪBA

Iestāsimies par Rēzeknes novada, Varakļānu un Viļānu pilsētu vidusskolu saglabāšanu.

Veicināsim mūzikas un mākslas skolu sadarbību un ilgtspējīgu attīstību.

Atbalstīsim digitālo mācību līdzekļu iegādi (datori un planšetes) skolēniem, vidusskolēniem – „B” kategorijas autovadītāju programmas maksas segšanu.

Aizstāvēsim izglītības darbinieku veselības apdrošināšanas daļēju segšanu.

Sekmēsim latgaliešu valodas apgūšanu skolās.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Ierosināsim atbalsta instrumenta izveidi pārdošanas pakalpojumu veicināšanai (kooperācija e-komercijā, iepakošanā un loģistikā), iesaistot jauniešus.

Radīsim jaunas darbavietas, popularizējot novada kvalificētos speciālistus investoriem.
Veidosim Viļānu tirgu par novada apmeklētāko tirdzniecības un iepirkšanās vietu, veicinot vietējo mājražotāju un amatnieku iesaisti.

Atbalstīsim sabalansētu rūpnieciskās nozvejas un pārstrādes attīstību Lubāna, Rāznas u.c. ezeros, veiksim zivju resursu plānveidīgu atjaunošanu.

Pašvaldības īpašumus piedāvāsim uzņēmējdarbības attīstībai. Attīstīsim biznesa infrastruktūru, atbalstīsim uzņēmējus, zemnieku saimniecības, sociālo uzņēmējdarbību.

LABKLĀJĪBA

Veidosim jaunus multifunkcionālus dienas centrus, nodrošinot mūsdienīgu servisu, socializācijas un kultūras aktivitātes, veselības un labsajūtas – fizioterapeita, zobārsta, friziera u.c. pakalpojumus.

Paplašināsim atbalstu iedzīvotājiem sociālajās riska grupās.

Nodrošināsim novada feldšeru punktu un stacionāru darbību, lai būtu iespēja saņemt primāros medicīniskos pakalpojumos tuvāk dzīvesvietai.

Sekmēsim pāreju no institucionālās aprūpes uz grupu māju izveidi, lai personas ar īpašām vajadzībām varētu pilnvērtīgi dzīvot ģimeniskā vidē.

Nodrošināsim atbalstu politiski represētajiem, 1991.g. barikāžu un Černobiļas AES seku likvidācijas dalībniekiem.

KOMUNĀLIE JAUTĀJUMI

Prioritāri veiksim vietējo ceļu tīkla uzlabošanu ar dubulto virsmas apstrādi.

Līdzfinansēsim daudzdzīvokļu māju pagalmu un atkritumu savākšanas vietu modernizēšanu. Atbalstīsim energoefektivitātes projektus.

Atbalstīsim papildu informatīvo zīmju uzstādīšanu latgaliešu valodā novada teritorijā, lai nodrošinātu tā atpazīstamību.

Veicināsim dzīvojamā fonda atjaunošanu kvalificētu speciālistu piesaistei.

KULTŪRA UN TŪRISMS

Vecināsim latgaliskās kultūrvides, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu. Sekmēsim latgaliešu valodas lietošanu kultūras norisēs un pašvaldības darbā, latgaliešu rakstu valodas apgūšanu.

Atbalstīsim pašdarbības un amatiermākslas kolektīvus.

Nodrošināsim lokālo tūrisma galamērķu, saimniecību, pirtnieku, u.c. pakalpojumu sniedzēju integrēšanu kopējā tūrisma tīklojumā ar internetā lejupielādējamu audiogidu un karti.

Līdzfinansēsim novada muzeju, piļu un muižu restaurēšanu, uzturēšanu, padarot tos par ilgtspējīgiem infrastruktūras objektiem.

SPORTS

Popularizēsim veselīgu dzīvesveidu: ziemas peldēšanu, slidotavas un slēpošanas trases ziemā, nūjošanas, velo un maratona trases vasarā. Sakārtosim peldvietas un iespējas nomāt inventāru.

Dažādosim Ančupānu kartadroma izmantošanas iespējas.

Organizēsim novada mēroga sporta aktivitātes: Nagļu zvejnieku svētkus, Viļānu sporta skolas organizētās aktivitātes, Varakļānu riteņbraukšanas sacensības u.c.

NOVADA PĀRVALDE

Attīstīsim sadarbību starp-pašvaldību līmenī projektu izstrādē un īstenošanā, jaunu speciālistu piesaistē.

Sadarbosimies ar izglītības un zinātnes iestādēm, uzņēmēju un nevalstiskajām organizācijām, maksimāli izmantojot reģiona potenciālu investīciju piesaistē.

Iesaistīsim sabiedrību ideju iniciēšanā un pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā, izveidojot vietējās pārvaldes.

Attīstīsim vispusīgu sadarbību Latvijas un starptautiskā līmenī, labās pieredzes pārņemšanai un programmas uzdevumu veiksmīgai ieviešanai novadā.

Kontakti!

Nosūti mums ziņu!

Mediju jautājumos sazināties: L.Melkina@gmail.com

Iesūti ieteikumu savam novadam!